Jongeren-

participatie

in 8 stappen

Wil jij jongeren betrekken bij het beleid van jouw gemeente of organisatie? Wil je jongeren zelf een activiteit laten organiseren? Of wil je beter weten welke behoeftes en ideeën jongeren hebben voor jouw project? Maar weet je niet goed waar je moet beginnen met jongerenparticipatie? Dan zijn deze 8 stappen naar jongerenparticipatie voor jou.

Wanneer je begint met jongerenparticipatie weet je misschien niet goed wat er onder jongerenparticipatie valt.Jongerenparticipatie betekent dat jongeren herhaaldelijk actief meedoen, meepraten en meebeslissen over dingen in hun leven die voor hen belangrijk zijn:

Je kunt dan denken aan:

 • Advies geven aan een jeugdhulp instantie (cliëntenraad)
 • Meedenken en meebeslissen over het nieuwe voorzieningen in hun stad of wijk
 • Meeschrijven aan en beslissen over beleid
 • Een activiteit bedenken voor andere jongeren binnen het jongerenwerk

Als je aan de slag wil met vergelijkbare onderwerpen als hierboven, dan hebben wij het stappenplan voor jou!

Stap 1 - Voorbereiding

De voorbereiding van jongerenparticipatie is erg belangrijk. In deze eerste stap is het belangrijk om na te denken over:

 • Eenmalig of structureel?
 • Hoeveel uren heb je beschikbaar?
 • Hoeveel budget is er om activiteiten te verzorgen?
 • Heb je budget om jongeren te vergoeden?
 • Wie wordt de contactpersoon van jongeren?


Bepaal of je jongeren participatie eenmalig in wil zetten of dat je vaker jongeren wil laten meedenken of meedoen? Structurele jongerenparticipatie zetje in als je meerdere keren jongeren wil laten meedenken, met een gedeeltelijke vaste groep of wisselende groepen. Je kunt dan denken aan een jongerenraad, jongerenpanel of jongerennetwerk. Incidentele jongeren participatie zet je in bij specifieke vraagstukken, bijvoorbeeld nadenken over de vernieuwing van het stadhuisplein.

Stap 2 - Doel bepalen

Om te zorgen dat jongeren participatie geen schijnparticipatie wordt, is het belangrijk om na te denken over het doel. Hieronder een aantal vragen die je kunnen helpen:

 • Waarom wil je inzichten van jongeren ophalen?
 • Waar sta je in je besluitvorming?In het begin of het midden? Of is het besluit eigenlijk al genomen?
 • Wat wil je bereiken met de inzichten van jongeren?
 • Op welk participatieniveau wil je jongeren betrekken? Mogen ze meebeslissen of ga je ze alleen raadplegen?

  Informeren: volwassenen voeren het project uit, jongeren worden betrokken door hen te informeren.
  Raadplegen: volwassenen voeren het project uit, jongeren worden gevraagd om hun mening te geven, ze hebben inzicht in het proces en hun mening wordt serieus genomen.
  Adviseren: volwassenen coördineren het project, jongeren worden bij onderdelen betrokken en om advies gevraagd.
  Coproduceren: jongeren nemen het initiatief voor een project en nemen besluiten over uitvoering. Volwassenen hebben een begeleidende rol.
  (mee)Beslissen: Jongeren nemen initiatief en voeren uit. Volwassenen worden zo nodig betrokken bijbesluitvorming.

  Schijnparticipatie:
  Afkopen: Jongeren lijken een stem te krijgen, maar ze hebben geen invloed. Bijvoorbeeld omdat het besluit al genomen is.
  Decoratie: Jongeren worden ingezet om een actie van volwassenen mooier te maken. Bijvoorbeeld omdat de wethouder jongeren wil betrekken voor een foto in de krant.
  Manipulatie: Jongeren worden ingezet bij activiteiten die door volwassenen georganiseerd worden, maar weten niet wat het doel of de activiteit inhoudt.

Jongerenparticipatie is een serieuze aangelegenheid. Zorg dat je niet alleen vraagt, maar ook iets biedt. Zonder vervolg kun je niet werken aan een goede samenwerking. En dingen beloven die jeniet waar kunt maken is onverstandig.

Stap 3 - Welke jongeren wil je betrekken? En waar ga je hen vinden?

Om jongeren participatie succesvol te krijgen moet je wel jongeren vinden die mee willen denken, doen en beslissen. Het is belangrijk dat je helder opschrijft welke type jongeren je wil betrekken: leeftijd, opleidingsniveau, geslacht, wijk/stad/provincie en andere belangrijke kenmerken. En bedenk waar je deze jongeren kunt vinden: op straat, online, via organisaties.

Stap 4 - Methode kiezen

Daarnaast is het goed om je af te vragen of jongeren ervaring hebben met jongeren participatie. Zijn ze gewend om mee te mogen denken, beslissen of praten? Voor jongeren die dat niet gewend zijn is een pizzasessie een hoge drempel en werkt een locatie-interview misschien beter. Maak het laagdrempelig: ga zoveel mogelijk naar jongeren toe, in plaatsvan dat je ze naar jou laat komen. Soms kan online ook goed werken. Bij Jong& Je Wil Wat vinden we het belangrijk dat jongerenparticipatie beschikbaar is voor álle jongeren! Kortom: denk goed na over welke methodes je inzet om jongeren te betrekken. Kies het liefst voor een mix van methodes.  

Stap 5 - Jongeren werven & uitnodigen

Jong & Je Wil Wat is gespecialiseerd in het werven van jongeren voor jongerenparticipatie. Wanneer je zelf aan de slag gaat kun je letten op het volgende:

 • Ben duidelijk in wie je zoekt,waar je hen bij wil betrekken, voor hoe lang, welke rol ze spelen en wat zehier voor terugkrijgen. Zorg minimaal voor een reiskostenvergoeding.
 • Denk goed na over het tijdstip: jongeren zijn vooral beschikbaar na schooltijd of ‘s avonds.
 • Maak het leuk! Zorg dat het geen vergadering wordt, maar maak er een leuke activiteit met een hapje en drankje van.
 • Werf via plekken waar jongeren zijn: op straat, via organisaties, Whatsapp, Instagram, TikTok. Met e-mail hebben we wisselende successen.
 • Maak het makkelijk om door te sturen: maak een afbeelding met de informatie in het kort, zodat je dit makkelijk via Whatsapp kan versturen en laten doorsturen.
 • Maak het aanmelden makkelijk: dit kan door een berichtje via Whatsapp, maar vaak maken wij gebruik van een inschrijfformulier; bijvoorbeeld via Google Forms of Typeform.

Stap 6 - Kies een goede facilitator

Vaak zien we beleidsmakers of projectleiders die aangeven dat ze zelf het gesprek met jongeren willen voeren. Bij Jong & Je Wil Wat geloven we in een goede onafhankelijke facilitator, die gewend is om met jongeren te werken. Ook geloven we in de kracht van leuke werkvormen die jongeren écht activeren om mee te participeren. Het helpt zeker als deze facilitator jong (van geest) is.

Samenwerken?

Heb je moeite met het vinden van jongeren voorparticipatie? Zoek je een facilitator? Inspiratie nodig voor werkvormen? Wijwerken graag met je samen. Neem vrijblijvend contact op.

Stap 7 - Inhoudelijke voorbereiding & uitvoer

Zorg dat je je bijeenkomst met jongeren goed voorbereid. Bedenk wat je in deze bijeenkomst wil bereiken en welke leuke werkvormen je kunt inzetten om het doel te behalen. Denk ook na over besluitvorming.Vergeet zeker niet om tijd vrij te maken voor kennismaking en groepsdynamiek.Hiermee creëer je een veilige sfeer, waar jongeren weten wat ze aan elkaar hebben. Dit bevordert een fijne samenwerking.

Wij zorgen altijd voor voldoende afwisseling van werkvormen in onze sessies. Zowel plenair, als in kleinere groepjes. Zo voelt iedere jongere zich op z'n gemak, introvert en extravert. Tijdens de uitvoer is het belangrijk om te letten op:

 • Zorg dat jongeren zich welkom voelen. Heb voor iedereen aandacht.
 • Zorg voor een gezellige sfeer:denk aan aankleding en een muziekje.
 • Geef álle jongeren de ruimte om hun mening te geven.
 • Evalueer de activiteit met jongeren: laat ze 1 tip en 1 top op een post-it schrijven.
 • Sluit positief af, bijvoorbeeld met een complimentenspel.

Stap 8 - Opvolging, terugkoppeling en waardering

Jongeren participatie werkt alleen als je ook iets doet met de inzichten die je opdoet, anders is het al snel schijnparticipatie.Het is dus belangrijk om terugkoppeling te geven aan de jongeren. Zorg dat jena bijeenkomsten regelmatig terugkoppelt wat je hebt gedaan met de informatie.Denk daarbij ook aan kleine tussenresultaten: zoals het bespreken in eenvergadering met collega’s. Daarnaast is het belangrijk dat je nadenkt over waardering. Zorg voor een betekenisvolle vergoeding: een cadeaukaart, training of een leuk uitje.

Wil je jongerenparticipatie opzetten of verbeteren? Neem contact met ons op.

Deel deze pagina:

Beoordeling opdrachtgever:

Samenwerken?

Ja, graag!

Wil jij jongeren bereiken met communicatie, beleid, onderzoek of jongerenparticipatie? Maak direct een afspraak om te sparren of laat je vraag achter.

Nina Hoek van Dijke
Founder

bekijk andere cases