onze aanpak

jongeren

succesvol

bereiken

Jong & Je Wil Wat zorgt ervoor dat je jongeren succesvol bereikt met passende oplossingen, beleid of jongerencommunicatie. Denk aan het bereiken van potentiële studiekiezers, onderzoek doen naar waarom jongeren naaktbeelden verspreiden of het maken van een campagne over drugs. We zijn gespecialiseerd in het bereiken van uitdagende doelgroepen: denk aan jongeren met een chronische ziekte, jongeren die te maken hebben met jeugdcriminaliteit of jongeren uit jeugdzorg.

Om jongeren succesvol te bereiken, moet je ze goed begrijpen en dat kan alleen door ze te betrekken: de kern van onze aanpak in elk vraagstuk rondom jongeren. Na het doorlopen van deze drie fases weet je wat de behoeften zijn van jongeren, welke oplossing er is om jouw uitdaging te tackelen en hoe we zorgen dat je jongeren daadwerkelijk bereikt en in actie krijgt.

Direct aan de

slag?

Wil je aan de slag om jongeren te bereiken, betrekken en begrijpen? Maak direct een afspraak om te sparren of laat je vraag achter.

Nina Hoek van Dijke
Founder

fase 1 - betrekken

Wil je de belevingswereld van jongeren begrijpen? Weten wat er in hun hoofd omgaat en welke behoeftes ze hebben omtrent jouw project, beleid of communicatie? In de fase betrekken werken we samen met jongeren en verzamelen we inzichten door kwalitatief jongerenonderzoek, co-creatie of jongerenparticipatie. Dat doen we trouwens niet alleen met jongeren, maar waar nodig betrekken we ook de volwassenen om hen heen, denk aan: ouders, opvoeders, docenten, decanen en jongerenwerkers.

fase 2 - begrijpen

Je wil jongeren begrijpen, maar je wil ze ook activeren én je eigen doel behalen. De inzichten uit de fase betrekken gebruiken we voor conceptontwikkeling of advisering. Opnieuw gaan we terug naar jongeren. We testen bij hen het concept of eerste schetsen van middelen. Hiervoor gebruiken we ons eigen jongerenpanel.

fase 3 - bereiken

Tijd voor actie! In de fase bereiken zorgen we voor krachtige jongerencommunicatie en jongerenmarketing: we realiseren aansprekende communicatiemiddelen, van lesmateriaal tot beleid en (online) campagnes. Met een mediaplan bepalen we de juiste kanalen om jongerente bereiken en hen aan te zetten tot actie. Ook meten we alles door, om (tussentijds) te optimaliseren.

onze drie

pijlers

#1 opgroeien
Alle onderwerpen die komen kijken bij opgroeien. Seksualiteit, drugs, alcohol, roken, (mentale) gezondheid, wonen, werken, jeugdwerkloosheid, gebiedsontwikkeling en het halen van rijbewijs.
#2 onderwijs
Alles over studiekeuze, werving, onderwijsmarketing, onderwijsvernieuwing en communicatie met huidige studenten. Een greep uit de onderwerpen: groeien met je opleiding, studiekiezers werven en goede voorlichting geven.
#3 veiligheid
Samen met ketenpartners bereiken we kwetsbare jongeren binnen de thema’s jeugdcriminaliteit, kindermishandeling, ongewenste sexting en cybercriminaliteit.

we doen

het

samen

klant

jong & je wil wat

jongeren

Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder! We werken in co-creatie met jou als opdrachtgever én met jongeren.

Waarom wij gebruik maken van een jongerenpanel?

bekijk onze cases