Jongeren-
Onderzoekde basis voorjong & je wil wat

Bij Jong & Je Wil Wat geloven we dat als je jongeren wil bereiken, je ze moet begrijpen en dat je dit alleen kunt doen door ze te betrekken. In de fase betrekken speelt jongerenonderzoek een grote rol. Ontdek wat jongerenonderzoek voor jouw organisatie kan doen.  

onderzoek

naar

jongeren

Ben jij nieuwsgierig naar wat er speelt in het leven van jongeren? Hoe ze tegen een onderwerp aankijken? Waarom ze doen wat ze doen? En hoe ze bepaalde keuzes maken? Jong & Je Wil Wat doet sinds 2010 onderzoek naar jongeren en hun belevingswereld.  

Waarom sturen jongeren sexy foto’s naar elkaar? Waarom doen jongeren aan cybercriminaliteit? Hoe maken jongeren een profielkeuze? Hoe kijken jongeren naar een studiekeuze? Een greep uit de onderwerpen waar we de afgelopen jaren onderzoek naar gedaan hebben.  Jong & Je Wil Wat deinst hierbij niet terug voor uitdagende doelgroepen zoals jongeren die te maken hebben met cybercriminaliteit of het doorsturen van sexy beeldmateriaal.

Een onderzoeksbureau jongeren voert onderzoek uit naar jongeren om inzicht te krijgen in hun gedrag, behoeftes, houding en mening. Het doel van jongerenonderzoek is om inzichten te vergaren die gebruikt worden om beleid en communicatie beter op jongeren af te stemmen.

jongeren-

onderzoek

in

7 stappen

Er zijn verschillende manieren om onderzoek onder jongeren te doen. Bij Jong & Je Wil Wat focussen we op kwalitatief onderzoek.

In het opzetten van onderzoek naar jongerenzetten we de volgende stappen:  

1. Doel bepalen    
Samen met jullie als organisatie bepalen we: wat willen we te weten komen over jongeren? Welke hoofd- en deelvragen zijn er?

2. Doelgroep
Om welke jongeren gaat het? Hoe zorgen we dat we zo’n representatief mogelijke doelgroep samenstellen? Samen maken we de doelgroep zo specifiek mogelijk en brainstormen we waar we hen kunnen bereiken om deel te nemen aan het onderzoek.
   
3. Keuze methode
De keuze voor de methode is afhankelijk van het doel van het onderzoek. We kijken ook naar hoe bereid jongeren zijn om mee te doen. We kiezen vaak een combinatie tussen laagdrempelige methodes en methodes die meer vragen van jongeren. Voorbeelden van methodes zijn: straatinterviews, locatie-interviews, observaties, online onderzoek via polls, korte vragenlijsten en Whatsapp, concepttesten, diepte-interviews, focusgroepen, pizza sessies en co-creatie sessies.
   
4. Voorbereiding onderzoek en werving
In de fase van voorbereiding maken we een topic lijst waarin we de vragen zetten die we aan jongeren gaan stellen. Tegelijkertijd zorgen we voor de werving van respondenten van het onderzoek. Dit kun je bij Jong & Je Wil Wat helemaal uitbesteden.
   
5. Uitvoer onderzoek
Samen met ons jonge team wordt het onderzoek uitgevoerd. Doordat zij dichtbij de doelgroep staan, maken ze makkelijk connectie en verbinding.
   
6. Analyseren & rapporteren
Na het verzamelen van de gegevens analyseren we op basis van de hoofd- en deelvragen de gegevens. De inzichten uit het jongerenonderzoek bundelen we in een overzichtelijke rapportage.
   
7. Advies of werksessie
We vinden het belangrijk om onderzoek te doen waarbij jongeren zich gezien en gehoord voelen. Daarvoor is het belangrijk dat er ook echt iets gedaan wordt met het onderzoek. Een jongerenonderzoek combineren we altijd met een advies of een werksessie met de organisatie. Het onderzoek zet zo aan tot vooruitgang, verbetering of verandering.

8. Jongerencommunicatie
Vaak is onderzoek een vast onderdeel in ons gehele proces van het bereiken van jongeren, maar soms doen we ook alleen onderzoek. Aan het eind van het onderzoek kan er uit het advies of de werksessie blijken dat er ook een communicatie-aanpak of oplossing is. Dan helpen we je graag met het aanpakken van je jongerencommunicatie.

onderzoek onder jongeren,
waarom is het belangrijk?

Volgens Jong & Je Wil Wat zijn er vijf belangrijke redenen waarom jongerenonderzoek belangrijk is en jouw organisatiekan helpen:  

●     Inzicht in de doelgroep: Jongerenonderzoek helpt bij het begrijpen van behoeftes, interesses, gewoonten, houdingen en gedrag van jongeren.

●     Beleidsontwikkeling: Onderzoek onder jongeren draagt bij aan beleidsontwikkeling. Jongeren kunnen hun stemlaten horen over belangrijke onderwerpen die hen aangaan. Denk aan beleid gericht op onderwijs, gezondheid, werkgelegenheid, huisvesting en sociale inclusie.

●     Probleemoplossing: Onderzoek naar jongeren geeft inzicht in uitdagingen die spelen in het leven van jongeren.Denk aan drugsgebruik, pesten, onveiligheid en jeugdcriminaliteit.

●     Empowerment: Jongerenonderzoek draagt bij aan de empowerment van jongeren. Ze voelen zich door onderzoek gezien en gehoord over belangrijke onderwerpen in hun leven die hen aangaan.

●     Generatieverschillen: Onderzoek onder jongeren draagt bij aan een beter begrip in generatieverschillen. Inzicht in de belevingswereld vermindert vooroordelen.  

Meer weten over de onderzoeken die we doen? Bekijk onze jongerenonderzoek cases & updates hier.

Samenwerken?

Wil jij aan de slag met onderzoek onder jongeren? Wil je weten hoe wij respondenten werven? Maak direct een afspraak om te sparren of laat je vraag achter.

Nina Hoek van Dijke
Founder

bekijk onze cases