Privacy
Statement

Jong & Je Wil Wat B.V., gevestigd in (5617 BD) Eindhoven aan Torenallee 36-14, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Versie 1.0 - 26 mei 2018

Contactgegevens

Klokgebouw 260
5617 AC Eindhoven
+31403730316
http://www.jongenjewilwat.nl
info@jongenjewilwat.nl

Nina Hoek van Dijke is de Functionaris Gegevensbescherming van Jong & Je Wil Wat B.V. Hij/zij is te bereiken via nina@jongenjewilwat.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Jong & Je Wil Wat B.V. verwerkt je persoonsgegevens doordat je ze zelf aan ons verstrekt omdat je gebruik maakt van onze diensten en we jou of jouw ouders toestemming voor de verwerkingvragen.

We verwerken van vier groepen persoonsgegevens
● (potentiële) klanten
● Samenwerkingspartners
● Jongeren die zich inschrijven in ons jongerennetwerk
● Website bezoekers

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken van jongeren bij

inschrijving in ons jongerennetwerk:
● Voor- en achternaam
● Geslacht
● Geboortedatum
● Adresgegevens
● Telefoonnummer
● E-mailadres
● Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door ons inschrijfformulier van het jongerennetwerk in te vullen, in correspondentie en telefonisch

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken van (potentiële)

klanten/samenwerkingspartners:
● Voor- en achternaam
● Adresgegevens werkpplek/factuurgegevens
● Telefoonnummer
● E-mailadres
● Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken van websitebezoekers:

● Gegevens over jouw activiteiten op onze website door middel van Google Analytics en
onze host TransIP.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Wij verwerken alleen gegevens van minderjarigen jonger dan 16, met expliciete toestemming van hun ouders of verzorgers. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@jongenjewilwat.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Doel

Jong & Je Wil Wat B.V. verwerkt persoonsgegevens van jongeren van 10-25 jaar voor de volgende doelen:
● Het communiceren over het meedoen aan onderzoek- en creatieve sessies.

Jong & Je Wil Wat B.V. verwerkt persoonsgegevens van klanten voor de volgende doelen:
● Het afhandelen van jouw betaling
● Verzenden van onze nieuwsbrief, wanneer je hier toestemming voor geeft
● Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen
voeren
● Om diensten bij je af te leveren

Jong & Je Wil Wat B.V. verwerkt persoonsgegevens van samenwerkingspartners voor de
volgende doelen:
● Het afhandelen van jouw betaling
● Verzenden van onze nieuwsbrief, wanneer je hier toestemming voor geef
● Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen
voeren
● Om je te vragen om mee te werken aan een van onze projecten

Bewaartermijn

Jong & Je Wil Wat B.V. bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de
doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens

Jongerennetwerk
We bewaren je gegevens zo lang als je inschreven blijft, maximaal tot en met je 25e levensjaar.
Dit doen we om je te kunnen benaderen voor onderzoek/co-creatie. Je kunt je op elk moment uitschrijven via een mailtje naar info@jongenjewilwat.nl Wanneer je onder de 16 jaar bent,
kunnen ook je ouders je op elk moment uitschrijven via info@jongenjewilwat.nl

(potentiële) Klanten
De persoonsgegevens worden bewaard zolang dat nodig is voor de uitvoering van de
overeenkomst. Na het afronden van een opdracht/overeenkomst worden de persoonsgegevens bewaard voor vervolgopdrachten, nazorg en financiële administratie. Daarna worden contactgegevens bewaard voor het onderhouden van zakelijk contact als en zolang daar toestemming voor is gegeven.

Delen van persoonsgegevens met derden

Jong & Je Wil Wat B.V. deelt jouw persoonsgegevens nooit met derden voor commerciële doeleinden, tenzij dit juist onderdeel is van de overeenkomst die je met ons hebt gesloten en/of jij hier expliciete toestemming voor hebt gegeven.

Verwerkers

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Jong & Je Wil Wat B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat via de server van een website naar de browser wordt gestuurd. De browser slaat het bestandje vervolgens op in je apparaat. Je apparaat krijgt een uniek nummer, waarmee onze site het apparaat later weer herkent. Jong & Je Wil Wat B.V. maakt gebruik van Google Analytics, en dus is er een cookie door Google geplaatst op onze website. Daardoor krijgen wij rapportages over hoe de bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden geven als Google hiertoe wettelijk verplicht is, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google géén toestemming gegeven de gegevens te delen met derden.

We kunnen cookies gebruiken om uw ervaring op onze website te verbeteren. Cookies zorgen er daarnaast o.a. voor dat de website snel is, jij onze website veilig kunt bezoeken en wij fouten op onze website kunnen opsporen.

Je kan cookies altijd zelf via de browserinstellingen verwijderen of uitschakelen. Er worden dan geen cookies meer opgeslagen als u onze website bezoekt. Maar let wel op: zonder cookies werkt onze website mogelijk minder goed.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Jong & Je Wil Wat B.V. en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@jongenjewilwat.nl Jong & Je Wil Wat B.V. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging

Jong & Je Wil Wat B.V. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

De toegang tot digitale bestanden met persoonsgegevens zijn beschermd met sterke wachtwoorden en waar het mogelijk is tweestapsverificatie, en de kring die toegang heeft tot deze bestanden is zeer beperkt.

Als jij vragen hebt over deze privacy statement, neem dan contact op via 040-7370316 of via info@jongenjewilwat.nl